Maciej Sadyś zastępca Sławomir Hosiawa
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś

Zastępca Sławomir Hosiawa

wita na stronie kancelarii 

 

Kancelaria Komornika czynna dla interesantów oraz osób dzwoniących

w dniach:

Wtorek                              9:00 - 13:00
Czwartek                          9:00 - 13:00Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa przyjmuje strony wyłącznie w czwartki w godzinach pracy kancelarii.

 

ul. Rynek 18

34-400 Nowy Targ (wejście od ul. św. Katarzyny)

 

tel +48 18 2643251

E-MAIL: nowy.targ.sadys@komornikid.pl

 
 

BANK: PKO BP SA I O/NOWY TARG

Nr konta: 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 
(proszę podać sygnaturę sprawy w tytule wpłaty)

Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW- dla wpłacających z zagranicy

 

W związku z reorganizacją kancelarii komornik informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.) do czasu powołania nowego komornika kurator kancelarii nie może przyjmować nowych wniosków o wszczęcie egzekucji. Kurator prowadzi postępowania jedynie w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

 

Informujemy, że inspektorem ochrony danych osobowych w naszej kancelarii jest Roman Kwieciński, e-mail: iod.nowy.targ.002@currenda.pl

 

Uwaga! Krajowa Rada Komornicza uruchamia bezpłatną Infolinię Komorniczą. Będzie ona dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77. Już od 4 kwietnia br. każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie procesu egzekucji komorniczej, może zwrócić się o poradę.

Na pytania interesariuszy w zakresie postępowania egzekucyjnego odpowiadać będą przeszkoleni przez Krajową Radę Komorniczą komornicy oraz asesorzy. Konsultacje udzielane będą bezpłatnie, a opłata za korzystanie z infolinii jest zgodna z taryfą operatora.